پست های ارسال شده در تیر سال 1391

اخبار و مطالب دوشنبه 5 تیر 1391

  http://axlor.persianblog.ir    جدول گروه 2 دسته 2 فوتسال دور رفت   تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده امتیاز 1 دایتی شیراز ۱۱ ۵ ۴ ۲ ۲۱ ۱۶ ۱۹ 2 همیاری اراک ۱۱ ۶ ۱ ۴ ۳۴ ۳۱ ۱۹ 3 گیتی‌پسند اصفهان ۱۱ ۵ ۳ ۳ ۲۸ ۲۰ ۱۸ 4 برق شیراز ۱۱ ۴ ۵ ۲ ۳۵ ۳۰ ۱۷ 5 بنیادمسکن‌هرمزگان ۱۱ ۵ ۲ ۴ ۳۰ ۲۶ ۱۷ 6 مقاومت شهرکرد ۱۱ ۴ ۳ ۴ ۳۰ ۳۲ ۱۵ 7 شاهین لردگان ۱۱ ۵ - ۶ ۲۱ ۲۴ ۱۵ 8 سجاد زابل ۱۱ ۴ ۲ ۵ ۲۹ ۳۸ ۱۴ 9 پولادگسترش‌بروجرد ۱۱ ۴ ۱ ۶ ۳۵ ۳۵ ۱۳ 10 مس رفسنجان ۱۱ ۴ ۱ ۶ ۲۴ ۲۵ ۱۳ 11 کیان اصفهان ۱۱ ۲ ۷ ۲ ۳۲ ۳۵ ۱۳ 12 جام‌جم یزد ۱۱ ۲ ۳ ۶ ۳۲ ۴۰ ۹     شاهین‌جوان کوهدشت قهرمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 241 بازدید