پست های ارسال شده در مهر سال 1389

نتایج هفته دوم لیگ دسته ۲ فوتبال ایران - یک‌شنبه 18 مهر 1389

یک‌شنبه 18 مهر 1389: گروه اول شموشک نوشهر ۲ گسترش فولادنوین بناب 0 داماش ایرانیان تهران ۱ شهردارى لنگرود 0 چوکا تالش ۲ شهردارى ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید

نتایج هفته اول مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور - هفته اول مهرماه 1389

گروه اول شهردارى لنگرود ۲ شهردارى انزلى ۳ داماش ایرانیان 0 شهردارى زنجان 0 شهردارى اردبیل ۴ چوکاى تالش ۲ هما جوانرود ۲ مقاومت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 78 بازدید