پست های ارسال شده در تیر سال 1387

جدول نهایی بازی‌های المپیاد ورزشی ایرانیان در رده‌ی نوجوانان

  رتبه استان آقایان بانوان جمع طلا نقره برنز جمع طلا نقره برنز جمع طلا نقره برنز جمع 1   تهران   30 33 25 86 49 28 16 93 79 16 41 181 2   فارس   18 29 15 63 7 7 4 16 25 36 19 80 3   مازندران   21 19 11 51 3 5 3 11 24 24 14 62 4   کرج   10
/ 3 نظر / 121 بازدید