پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

برنامه هفته بیست و سوم لیگ دسته 2 باشگاه های کشور (هفته اول ارديبهشت 1386)

  معوقه از هفته هجدهم     سه شنبه 11/2/86 ؛ ساعت 15:30   خورشید زریوار مریوان – برق تهران؛ ورزشگاه زاگرس کریوان   پتروشیمی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 399 بازدید